Politica de confidențialitate

INFORMAȚII GENERALE

Confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal este foarte importantă pentru noi.

Această pagină are rolul de a vă informa cu privire la colectarea și prelucrarea acestor date pe site-ul nostru, https://alexander-residence.ro , în contextul noilor reglementări GDPR.

Informațiile se referă la următoarele aspecte:

 • de ce facem acest lucru,
 • ce date anume prelucrăm,
 • ce drepturi aveți legat de datele dvs. colectate pe site-ul nostru.

CE CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM

Conform noilor reglementari, „A PRELUCRA” înseamnă și procesul de colectare a datelor, chiar dacă ulterior acestea sunt folosite sau nu.

Tipurile de date colectate de site-ul nostru sunt:

 • nume de utilizator (așa cum îl introduceți dvs., nu este neapărat numele sau prenumele adevarat)
 • adresa de email (introdusă de dvs. pentru comunicarea cu site-ul)
 • adresa web a site-ului persoanei care comentează (opțional)
 • IP și browser utilizat (informații colectate în mod automat în scopuri statistice)

CUM SUNT FOLOSITE ACESTE DATE ȘI CARE DATE SUNT COLECTATE PE SITE ÎN FUNCȚIE DE SECȚIUNILE ACCESATE

 1. Comentarii

În momentul în care dvs. comentați pe site (în secțiunea NOUTĂȚI, o postare de blog), datele colectate sunt:

 • Numele (cel pe care îl introduceți și care va apărea în dreptul comentariului, nu neapărat numele dvs. real)
 • Adresa de email (opțional)
 • Data la care a fost făcut comentariul
 • Textul comentariului

Aceste date sunt vizibile doar de administratorul site-ului în vederea aprobării (pentru a nu conține limbaj neadecvat), după care sunt publicate (sunt vizualizate de alți vizitatori ai site-ului).

Aceste date sunt colectate automat de site și nu sunt folosite pentru a vă fi transmise informații promoționale, nu vor fi făcute publice (cu excepția numelui și textului comentariului care apar pe site) și nu vor fi înstrăinate către alte entități fizice sau juridice.

 1. Formulare de contact

În cazul în care ne adresați o întrebare folosind formularele de contact de pe site (din pagina CONTACT) sau formularul de înscriere la newsletter, vom colecta următoarele date (pe care dumneavoastră le introduceți în câmpurile formularului):

 • Nume (obligatoriu în cazul formularului de contact),
 • Adresa de email (obligatorie pentru formularul de contact și newsletter)
 • Subiectul mesajului și textul mesajului (Introduse de asemenea de dvs. în câmpurile specifice)

Acestea sunt date personale introduse de dvs. și sunt folosite pentru a realiza comunicarea cu dvs. (răspuns la mesaje sau trimiterea de newsletter, dacă v-ați abonat la acest tip de informare)

 1. Cookies

Acestea reprezintă tehnologii implementate pe majoritatea site-urilor web sau aplicațiilor mobile prin care se colectează în mod automat anumite informații despre utilizator.

Cookie, internet cookie sau browser cookie reprezintă niște fișiere de foarte mici dimensiuni, care se stochează pe dispozitivul pe care dvs. îl folosiți și care colectează în mod automat informații legate de experiența utilizatorilor pe site.

Acestea au o durata de existență delimitată în timp, după care sunt șterse în mod automat. Informațiile colectate și transmise către server sunt anonime și au ca principal obiectiv îmbunatățirea experienței utilizatorilor precum:

 • Reținerea numelui și adresei de email pentru utilizatori care se reîntorc pe site, astfel încât să nu fie nevoie să fie rescrise,
 • Informații statistice legate de numărul și care pagini au fost accesate, durata accesării etc. Aceste date sunt folosite de administratorul site-ului pentru a observa ce anume pagini sunt considerate valoroase de către vizitatori și care pagini trebuie modificate sau îmbunătățite cu obiectivul de a furniza conținutul căutat de utilizator în mod cat mai facil și calitativ superior.
 • Memorarea faptului că ați fost de acord cu politica de confidențialitate (pop-up care apare doar o singură dată pentru un anumit dispozitiv, nu de fiecare dată când accesați site-ul sau pe fiecare pagină a site-ului, având ca obiectiv eliminarea frustrării legate de apariția insistentă a unor mesaje nedorite)

Pentru detalii vezi Politica de Cookies

Cookies folosite de site-ul nostru sunt cele legate de vizualizarea la prima accesare de pe un dispozitiv nou a Politicii de ConfidențialitatePoliticii de Cookies și Termenelor de Utilizare, precum și instrumente de analiză de la Google și Facebook (vezi 5 – Analytics)

IMPORTANT!

În niciun fel nu se poate face legătura cu identitatea dvs. personală din offline în urma folosirii tehnologiilor cookies pe site-ul nostru, ci doar se pot face interpretări ale frecvenței utilizării unor anumite dispozitive, browsere, etc. în scopuri pur statistice.

Informațiile personale la care avem acces sunt doar cele pe care dvs. le introduceți în mod voluntar (nume, email, website, număr de telefon), iar aceste informații vor fi folosite de noi doar în scopurile pentru care le colectăm (soluționarea unei probleme, răspunsul la o întrebare, trimiterea unei oferte etc.)

CONȚINUT INTRODUS DE PE ALTE SITE-URI

În anumite secțiuni din pagini există elemente care există fizic pe alte site-uri (exemplu: filme de prezentare stocate pe YouTube). Aceste terțe entități pot accesa un număr minim de informații strict statistice despre dvs. (IP, browser, tip de dispozitiv, acțiuni specifice legate de conținutul vizualizat – durata, play/pause, etc).

Alte elemente aparținând unor terțe părți sunt reprezentate de instrumentele de analiză (vezi secțiunea următoare, Analytics)

ANALYTICS

Aceste sunt tehnologii care folosesc fișiere de tip cookies pentru a determina informații legate de comportamentul utilizatorilor pe site (pagini accesate și în ce ordine, timpul petrecut pe fiecare pagină, elemente de interes în funcție de clickuri primite, modul în care utilizatorul a accesat pagina – publicitate plătită, în mod organic printr-o căutare, de pe rețele de social media etc)

Obiectivul colectării și interpretării acestor date este de a îmbunătăți experiența utilizatorului pe site, prin oferirea de informații relevante în cel mai eficient, rapid și util mod cu putință.

SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

În interpretarea noii legislații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, trebuie făcută o distincție între două acțiuni diferite:

 • COLECTAREA DATELOR
 • PRELUCRAREA DATELOR

Colectarea presupune stocarea (pentru perioade diferite de timp) a informațiilor dvs. personale (nume utilizator, adresa email, IP, browser, date statistice legate de utilizarea secțiunilor site-ului).

Anumite date sunt colectate automat de WordPress (nume utilizator și adresa email – necesare și introduse de dvs. atunci când comentați la articole din secțiunea Noutăți a site-ului). WordPress este platforma web pe care a fost creat site-ul.

Datele statistice sunt colectate de Google Analytics și Facebook Pixel și au ca scop îmbunătățirea conținutului livrat utilizatorilor.

Datele transmise de dvs în mod direct (prin completarea formularului de pe pagina de contact) sunt colectate și folosite strict pentru a remedia o problemă sau a răspunde unei solicitări punctuale (cerere de ofertă, răspuns la o întrebare specifică).

Datele transmise de dvs. în mod direct (prin completarea formularului de înscriere la newsletter din josul paginii) vor fi colectate (nume și adresa de email) și prelucrate doar în scopul de a vă oferi materiale informaționale legate de site-ul www.alexander-residence.ro  și de categoriile dvs. de interese.

IMPORTANT!

Datele livrate de dvs. atunci când adăugați comentarii la o postare sunt vizibile administratorului site-ului în vederea aprobării publicării (filtrare a mesajelor formulate ofensator sau care conțin limbaj neadecvat).

După această filtrare mesajul dvs. apare pe site drept comentariu și este vizibil pentru ceilalți utilizatori.

Răspunderea pentru conținutul acestui comentariu precum și eventualele date personale comunicate de dvs. în comentariu vă aparține în totalitate.

Prelucrarea datelor se referă în principal la interpretarea datelor statistice în scopul îmbunătățirii experienței utilizatorilor pe site. Mai departe de relația vizitatorilor cu site-ul nostru, aceste date nu sunt prelucrate în niciun fel, înstrăinate sau puse la dispoziția altor entități (cu excepția Google Analytics și Facebook Pixel care stochează aceste informații pe serverele proprii).

IMPORTANT!

Noi nu am găsit nicio modalitate prin care informațiile statistice colectate pot fi asociate individual cu un utilizator anume

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR

Pentru datele colectate prin tehnologiile cookie, termenul de păstrare a informațiilor este în general de 30 de zile. Acest termen poate diferi în cazul cookies provenite de pe alte site-uri (exemplu: YouTube, Google Analytics sau Facebook Pixel).

Pentru datele oferite voluntar de dvs., acestea sunt păstrate atât timp cât ele sunt relevante pentru relația dintre site și dvs. (cât timp doriți să fiți informați prin newsletter – dacă ați făcut aceasta cerere completând formularul de pe site, până la soluționarea printr-un răspuns din partea noastră la o cerere venită prin formularul de contact etc.)

Sub nicio formă datele dvs. personale nu vor fi înstrăinate către terțe părți (cu excepția celor menționate) în timpul său după expirarea termenului menționat.

DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

După cum am menționat, nu vom face publice în niciun fel datele dvs. cu caracter personal, excepție făcând datele oferite în mod voluntar de dvs. la adăugarea de comentarii la postările din categoria NOUTĂȚI de pe site. (vezi Scopurile și temeiurile prelucrării – colectarea datelor)

STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stocarea datelor de pe site este realizată de către o firmă specializată în gestionarea soluțiilor de stocare web, cu sediul în Romania. Toate bazele de date aferente site-ului sunt stocate în cloud, beneficiind de protecție.

Site-ul este livrat de la o adresă securizată, folosind sistemul de encriptare la transfer (https). Acest lucru înseamnă că orice informație trimisă de dvs. către server sau de server către dvs. se realizează codificat, iar orice interceptare eventuală pe parcurs nu poate vizualiza conținutul datelor, așa cum a fost trimis inițial, devenind practic inutilizabil.

DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

 • Dreptul la informare, adică dreptul de a primi, la cerere, detalii despre datele dvs. personale colectate și prelucrate de site-ul nostru,
 • Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea administratorului site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către administratorul site-ului, a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se afla operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, administratorul Site-ului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către administratorul Site-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al administratorului Site-ului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care administratorul Site-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați.

Va rugăm să citiți și Politica de Cookies (în care sunt prezentate diferitele tipuri de tehnologii cookie și modul în care acestea funcționează), precum și Termenele și Condițiile de utilizare a site-ului.